KSIĄDZ

Nie wiem kiedy dokładnie odczytałem swoje powołanie. Wiem, że Bóg dla mnie przygotował najlepszą drogę przez życie pt. ksiądz – a ja się zgodziłem. Na innej drodze pogubiłbym się. To, że jestem księdzem odczytuję w ten sposób, że Bóg mnie ratuje. Opowiadam potem innym osobom, jak jestem prowadzony, ratowany, nawracany. W ten sposób jestem księdzem dla innych.