Budynek szkoły i straży granicznej w Miechowej

Po I wojnie światowej Miechowa znajdowała się na terenie przygranicznym. Granica przebiegała po krawędzi miechowskich pól od strony Janówki. Stąd też w Miechowej znajdował się posterunek straży granicznej, a dla jego potrzeb w latach 20. XX w. postawiono murowany budynek. Znajdowały się w nim biura posterunku i mieszkania niemieckich strażników granicznych. Już nawet stąd strażnicy mogli obserwować tereny przygraniczne.

Fotografia budynku użytkowanego już jako szkoły. Koloryzowane. Źródło: Kronika szkoły w Miechowej, fot. ok.1950 r.

Po II wojnie światowej, po zmianach granic, budynek został opuszczony. W 1949 r. po remoncie został zaadaptowany na szkołę podstawową, którą przeniesiono z miejsca, gdzie dzisiaj znajduje się świetlica wiejska (szkoła istniała tam od 1876 r.). Dziś budynek jest własnością prywatną.

Jeśli dysponujesz innymi materiałami, cennymi informacjami dotyczącymi tego miejsca prosimy o kontakt pod adres email: parafiakostow@gmail.com
Opisy miejsc i oznaczenia historycznych miejsc powstały w ramach projektu: