ŻYCIE

Podczas ćwiczeń duchowych, jeszcze przed diakonatem, bardzo mocno trafiły do mnie słowa z ewangelii św. Łukasza:

On żyje! Łk 25,23

Ta impresja przerodziła się w olbrzymią ekspresję życiową:  On żyje, daje życie i prowadzi do życia, mimo napotykanych trudności i przeciwności życiowych!
Poszczególne tygodnie rekolekcji ukształtowały moje hasło prymicyjne:

Dla mnie żyć to krzyż, a umrzeć to zmartwychwstać i żyć jak On żyje.

Przyjdź Panie Jezu! AMEN.

Kocham życie i pragnę żyć – wiecznie!