Ogłoszenia

Ogłoszenia 15. 07. 2018

  1. Dziękuję za wspólny różaniec fatimski oraz za wspólną modlitwę na Wieczorze Modlitwy. Dziękuję za wspólne bycie podczas koncertu Siewców Lednicy.
  2. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę.
  3. W ostatnim czasie został wykonany przegląd gaśnic w naszych kościołach i wykonano przegląd i naprawę alarmu w kościele w Miechowej. Obecnie przygotowujemy się do wymiany kolejnej części dachu na kościele w Kostowie.
  4. W sierpniu między odpustami św. Jacka i św. Augustyna, będziemy przeżywać rekolekcje parafialne. Będą połączone ze spotkaniem młodych w naszej parafii.