OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  • 13 lipca po Mszy świętej Nabożeństwo Fatimskie
  • Jest do nabycia dwutygodnik „Opiekun”

Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary, składane na utrzymanie naszej parafii. Solenizantom, jubilatom, gościom, przyjaciołom naszej Parafii oraz parafianom życzę błogosławionej niedzieli i całego tygodnia.

Święty Augustynie

– módl się za nami