Stacja kolejowa w Kostowie

Budynek stacji kolejowej w Kostowie został zapewne otwarty 10 grudnia 1875 r. wraz z otwarciem odcinka linii kolejowej Byczyna – Kępno. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Jedna z najstarszych znanych pocztówek z Kostowa. Ta wysłana została w 1906 r. W prawym górnym rogu kostowska stacja kolejowa.

Na przełomie XIX i XX w. stacja w Kostowie była istotnym punktem komunikacyjnym w podróżach okolicznych mieszkańców. Umożliwiała łatwą i szybką komunikację pomiędzy Śląskiem a Wielkopolską, jak również między Wrocławiem i Poznaniem. Nie zmieniła tego również wyznaczona w 1920 r. na tych terenach granica pomiędzy Polską a Niemcami. Ze stacji licznie korzystali wszyscy mieszkańcy terenu przygranicznego np. z niedalekich Siemianic, które leżały po stronie polskiej. Szybciej i łatwiej można było dotrzeć stamtąd do Kostowa niż do stacji w Łęce Opatowskiej czy w Kępnie. W czasach budowy stacji w Kostowie Szembekowie – właściciele pałacu i majątku w Siemianicach – zabiegali o to, by stacja kolejowa powstała w Siemianicach. Jednak zapewne wpływy niemieckich właścicieli majątku w Kostowie przeważyły i stacja powstała właśnie w Kostowie.

Budynek stacji kolejowej w Kostowie na jednej z pocztówek z Kostowa. Ok. 1930 r.

Jej budynek był postrzegany jako strategiczny punkt w walkach III powstania śląskiego na tym terenie. To o zajęcie kostowskiej stacji walczyli w maju 1921 r. powstańcy śląscy, którzy chcieli zaskoczyć Niemców na tyłach frontu. W pierwszych dniach walk powstańcy zdobyli Kostów wraz ze stacją i wzdłuż linii torów kolejowych doszli na przedmieścia Kluczborka. Opanowanie stacji kolejowej umożliwiało łatwy przerzut powstańców z terenów Wielkopolski na Śląsk np. pociągami. Zajęcie stacji i kolejnych odcinków linii kolejowej umożliwiało atak na wroga przy użyciu pociągów pancernych. Jednak z uwagi na koncentrację znacznych sił niemieckich w Kluczborku, powstańcy po kilku dniach od ich szarży w tamtą stronę zostali wyparci poza Kostów. Jednak ponownie uderzyli na Kostów w dniach 19-24 maja 1921 r.. Planowali rozkręcić tory kolejowe, by wykluczyć możliwość obrony Niemców przy użyciu pociągu pancernego. Akcja dywersyjna jednak się nie powiodła. Na skutek uprzedzenia Niemców o planowanej akcji, przez młynarza z Bolesławca, powstańcy w nierównej walce z niemieckim pociągiem pancernym wysłanym z Kluczborka ponieśli porażkę i stracili 11 ludzi.

Budynek stacji w 1916 r.

Stacja kolejowa w Kostowie jest jednym z najczęściej przedstawianych obiektów tej miejscowości na starych pocztówkach. Widokówki te dostępne są pod adresami:
https://fotopolska.eu/Kostow/b335976,Widokowki_z_Kostowa.html
https://polska-org.pl/507478,Kostow.html

Ciekawostką, którą można zobaczyć na istniejącym budynku stacji, jest zachowana na elewacji historyczna nazwa Kostowa. Na południowej elewacji, tuż nad starą tablicą z napisem Kostów, widoczna jest jeszcze nazwa Kostau.

Napis “Kostau” widoczny na budynku stacji kolejowej w Kostowie. fot. 2021 r.

Jeśli dysponujesz innymi materiałami, cennymi informacjami dotyczącymi tego miejsca prosimy o kontakt pod adres email: parafiakostow@gmail.com
Opisy miejsc i oznaczenia historycznych miejsc powstały w ramach projektu: