Droga Krzyżowa na Górę Krzyża

Projekt: Widzę.Wierzę.Wyruszam – sztafeta wiary

Widzę– co się dzieje; Wierzę– gdzie jest rozwiązanie; Wyruszam– działam

www.sztafetawiary

 –  Sztafeta w której przekazujemy sobie życie, intencje, krzyż.  Podejmujemy to, co dzięki Bogu zaczęli:  Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz …

Całość marszu około 8, 5 h, czyli na miejsce docieramy w granicach 16 – 17 godziny.

Wyruszamy:  11 marca, godzina 6:00 msza św. w parafii św. Augustyna w Kostowie. W WWW można włączyć się na poszczególnych etapach, tym samym dobierając długość i orientacyjny czas trasy do indywidualnych możliwości i potrzeb. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem (nr tel 691842812) wcześniej niż w dniu wyjścia, w celu dostarczenia na dany etap odpowiedniej ilości materiałów, które każdy z uczestników otrzymuje.  (Dotarcie na etap odbywa się na własną rękę). Droga odbywa się według zasad, z którymi każdy z uczestników się zapoznaje. W czasie drogi rozważamy stacje Drogi Krzyżowej według przygotowanego tekstu. W kościołach mamy możliwość odpoczynku, modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, spowiedzi, zabrania „miejscowych” intencji modlitewnych od tych osób, które nie mogą iść. Kościoły to też  miejsce ewentualnej rezygnacji z dalszej drogi w razie opadnięcia z sił – co może się zdarzyć. W tym roku będzie nam towarzyszył samochód. Kierowca w razie konieczności, podwiezie Cię do następnego kościoła. Powrót do domu należy zorganizować sobie we własnym zakresie.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

  • Uczestnictwo w WWW ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność .
  • W razie niemożności kontynuowania pielgrzymki, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w WWW tylko pod opieką prawnego opiekuna lub za jego zgodą.
  • W trasie poruszamy się w grupach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych.

PRZYGOTOWANIE

Projekt WWW skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. W jego trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów oraz pokonując pieszo kilometry na drodze z Kostowa na Górę Krzyża Jubileuszowego.

Każdy uczestnik WWW zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:

– odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trasy; – jedzenie i picie; – podstawowe opatrunki; – kamizelkę, odblaski itp. – powrót z Góry Krzyża lub ewentualny powrót w razie wcześniejszej rezygnacji z WWW.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ

  • przygotowane rozważania Drogi Krzyżowej,
  • podstawowe informacje dotyczące trasy wędrówki,
  • główne intencje, w których wyruszamy na WWW
  •  Na pokrycie w/w kosztów zbierzemy dobrowolne ofiary przy recepcji.

BARDZO WAŻNE – Rekomendacja odnośnie do trasy!

  • Trasa WWW jest bardzo długa, wyczerpująca i wymaga przygotowania fizycznego.
  • Zatwierdzoną trasę WWW czyli przejście 41 km. zalecane jest dla osób aktywnych fizycznie, ćwiczących regularnie.

PROSIMY O ROZWAŻNE PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIALE W DRODZE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE INDYWIDUALNE MOŻLIWOŚCI WYSIŁKOWE.

W przypadku złych warunków pogodowych (opady śniegu, oblodzenie, błoto) dojazd w celu zabrania państwa z trasy może być utrudniony, proszę wziąć to pod uwagę podejmując decyzję o wyjściu.
Przy ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, możliwość odwołania WWW.