Dofinansowanie dla parafii

Nasza parafia podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą “Wymiana źródła ciepła w budynku plebani w Kostowie”.

Koszt kwalifikowany: 46054,20 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW: 23000 zł

www.wfosigw.opole.pl