Szkoła w Janówce

Szkoła w Janówce. Fotografia z 2006 r. Źródło: Gminna ewidencja zabytków gminy Byczyna. Autor fotografii: Iwona Solisz.

Szkoła w Janówce została założona w 1892 r. przez władze pruskie. Nauka odbywała się w domu jednego z mieszkańców, który dzierżawił jego część w celach edukacyjnych. Budynek szkoły zbudowano w 1899 r. na gruncie ofiarowanym przez Józefę i Wojciecha Płonków. Uczyły się tam wówczas dzieci młodsze, a starsze uczęszczały do Kuźnicy Trzcińskiej.

Z dokumentów szkolnych zachowała się kronika szkolna. Została ona “uratowana” ze stosu śmieci przy likwidacji szkoły przez jedną z mieszkanek Janówki.

Strona tytułowa kroniki szkoły w Janówce.

Kronika szkoły prowadzona była od 1892 r. Pierwszy tom kroniki kończy się na 1926 r. Tom II zaczyna się wpisem po II wojnie światowej w 1945 r. Wpisy kroniki od 1892 r. do 1920 r. prowadzone są w języku niemieckim. Od 1926 w języku polskim.

Najstarszy wpis kroniki szkoły w Janówce datowany na 1892 r.
Pierwszy wpis z kroniki szkoły w Janówce w języku polskim. Data wpisu 17 stycznia 1920 r.

Po I wojnie światowej naukę w szkole rozpoczęto 19 lutego 1920 r.. Do połowy lat 20. często zmieniali się w niej nauczyciele. W latach 1926 -1939 pracował w niej polski nauczyciel Władysław Wolnicki, który był absolwentem liceum w Krotoszynie.

Początek listy nauczycieli szkoły w Janówce z kroniki szkoły.

W budynku w drugiej połowie lat 30. odbywały się zebrania pododdziału Towarzystwa „Strzelec”. Wówczas prezesem i skarbnikiem pododdziału był Szczepan Trzęsicki, sekretarzem – Andrzej Mycer, a instruktorem – strażnik graniczny Bolesław Wyjadłowski. Spotkania odbywały się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pododdział liczyło wtedy 20 członków. Z kolei po przerwie, związanej z II wojną światową, naukę rozpoczęto już 1 września 1945 r.. Nauczycielem w tym okresie (przez 12 lat) był Wacław Aluk, który w późniejszych latach pracował w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie. Obecnie budynek byłej szkoły jest własnością prywatną.

Jeśli dysponujesz innymi materiałami, cennymi informacjami dotyczącymi tego miejsca prosimy o kontakt pod adres email: parafiakostow@gmail.com
Opisy miejsc i oznaczenia historycznych miejsc powstały w ramach projektu: